01

ENBRA Partner

Znamená, že daná firma má zodpovedajúce vybavenie, znalosti a odbornú kvalifikáciu.


02

ENBRA Partner

Prechádza pravidelne produktovými a technickými školeniami na produkty ENBRA.


03

ENBRA Partner

Má tiež prístup k technickej podpore ENBRA a tak môže jednoduchšie a rýchlejšie vyriešiť problémy zákazníka hneď na mieste.

04

ENBRA Partner

Má prístup do ESA (elektronická servisná aplikácia). Je to aplikácia, v ktorej má servisný technik prehľad o kotli, o vykonaných servisných prehliadkach. Má prístup k technickej dokumentácii a dokáže okamžite cez aplikáciu objednať potrebný náhradný diel.