Repairing Image

Plynové kotly s výkonom od 5kW do 50kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 klasifikované ako technické zariadenie plynovej triedy Bh. Podľa tejto vyhlášky je každý rok potrebná odborná prehliadka kotla a každý tretí rok odborná skúška.Vykonaním pravidelných servisných prehliadok sa vyvarujete nepríjemnostiam, ušetríte za opravy a v zimných obdobiach Vás nič neprekvapí.

Chyby často odhalíme už pri revízii kotla, kedy rozoberieme kotol a čistíme zanesené časti – už samotné vyčistenie kotla a dotlakovanie expanznej nádrže vyrieši mnohé problémy. Navyše pomocou zariadenia na meranie spalín nastavujeme správny pomer kyslíka a plynu, a tak dokážeme zákazníkovi ušetriť náklady na plyn.

Každá chyba, ktorá na plynovom zariadení vznikne, sa dá vyriešiť. Preto sa snažíme venovať diagnostike veľkú pozornosť, aby sme klientovi pred kúpou nového kotla dali všetky možné riešenia opravy.